top of page

52 JAAR!

De benaming ‘Quartier des Arts’ vindt zijn oorsprong in een artikel van Jean Tordeur uit de krant Le Soir van 21 april 1966, met als titel: ‘Plaidoyer pour une zone bruxelloise de musées et de sites architecturaux’. (vrij vertaald: ‘Pleidooi voor een Brusselse wijk met musea en architecturale sites). Dit artikel stond haaks op de algemene ambitie om de stad te ‘moderniseren’ door oude gebouwen te slopen. Citaat (vrij vertaald): ‘Wat overblijft dient niet alleen beschermd, maar opgewaardeerd. Vandaar dat de restauratie, het verfraaien, de draconische bescherming van deze wijk – in een stad die zichzelf zo nadrukkelijk in de vingers snijdt – zelfs vandaag een sterk voorbeeld kan zijn van wat gedaan kan worden om te redden wat gered moet worden, maar ook het opwaarderen van een patrimonium dat ons allen toebehoort: dat van schoonheid en cultuur’.

​Nadat Daniel Janssen het artikel had gelezen, kwam hij meteen in actie en trok vijf medestanders aan: in eerste instantie Jean Tordeur, Michel Didisheim, Alain Camu, en Mickey Boël, en later Pierre Laconte. Het ‘Quartier des Arts’ werd opgericht en er werd actie ondernomen om een aantal sloopwerken tegen te houden en de animatie en de bescherming van de wijk te verzekeren.

​Hoewel een aantal veldslagen werden gewonnen, stellen we 52 jaar later vast dat de Stad Brussel ons nog (altijd) nodig heeft… en ook u. Vandaar dat we beslist hebben om op 30 november een groot feest te organiseren om Brussel te vieren, te focussen op het Justitiepaleis dat dit hard nodig heeft en u onze projecten voor te stellen tijdens een evenement, dat helemaal in het teken staat van delen en geven.

bottom of page